POST- Mining in WOW amsterdam, 3-31 december 2015

POST- Mining in de kolenkit 2015 is the Year of the Mines. 50 years have passed since the decision was made to close the Dutch coal mines. 10 local and international artists have made works of art that concern themselves with… Continue Reading

Jet Nuij, Vluchtige herinneringen, Opening 9.Jan. 19:30, 9.Jan.-1.Feb.15

Vluchtige herinneringen, voorgoed gevangen in een nieuwe huid. Jet Nuij onderzoekt in haar werk het proces van ervaring, herinnering, verlies en transformatie. Met tastbare overblijfselen en herinneringen zoekt zij het verdwijnpunt van het oude en het verschijnen van iets nieuws.… Continue Reading