Het schilderen van Robert B. Kelp

Ik wil afsluiten met een drietal opmerkingen over het werk van Robert B. Kelp, dat we als opening van post-, als begin van ons onderzoek naar de transformatiekracht van de kunst, als eerste aanzet voor het helen van de ziel van de oostelijke mijnstreek, hier in het voormalige postkantoor, in de Zwitserse villa, in het centrum van Kerkrade de komende weken presenteren, tentoonstellen.

1. Het werk van Robert B. Kelp volgt in het spoor van, volgt op de auto-de-konstruktie van de schoonheid, zoveel lijkt zeker. Dat het om schilderkunst gaat is een eerste aanwijzing. Het gemak waarmee hij zich het repertoire van de abstractie toeeigent is een tweede. Dat hij dat repertoire en de giganten die het creerden niet citeert, maar hun uitvindingen onbeschaamd gebruikt is een derde aanwijzing. Dat hij zijn schilderen in dienst van het geluk stelt en de vrolijkheid van zijn palet maken de zaak definitief rond. Post-twintigste eeuwse schilderkunst, passend bescheiden, voor jou.

2. Sta me toe dat beeld te compliceren. Om te beginnen is het palet vrolijk maar niet uitbundig. Wie goed kijkt ontwaart een gelaagdheid in bijna alle schilderijen. Hier wordt met verve overgeschilderd. Dat heeft met het naar de hand zetten van het abstracte repertoire te maken, maar ook met het doowerken van motieven, met het met pijn en moeite bereiken van een staat van zijn die iets met geluk te maken heeft, die iets van geluk verdraagt. De vormentaal en de compositie tenslotte staan bijna overal op gespannen voet met het palet. De titels van de schilderijen verraden dat en geven richting.

3. Misschien is dit wel het belangrijkste. Robert B. Kelp, de schilder, is een pseudoniem. Hier wordt voor het schilderen gekozen. Het schilderen van Robert B. Kelp is ook, misschien wel op de eerste plaats een performance. Marcel Duchamp en het spoor van de auto-de-konstruktie van de kunstpraktijk doen stiekem toch de groeten. Ik zou u daarom willen aanraden het niet bij het bekijken van de tentoonstelling te laten. Robert B. Kelp biedt niet alleen de schilderijen die hier hangen te koop aan, hij biedt ook zichzelf. Robert B. Kelp komt bij u thuis, praat met u, kijkt rond in uw ziel en die van uw naasten en maakt dan een schilderij, voor jou. Het schilderen van Robert B. Kelp is een interventie. Het staat in dienst van geluk. Het heelt de ziel.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.