HEROPENING POSTKANTOOR KERKRAADE

HET KERKRAADSE POSTKANTOOR WORDT HEROPEND.

U WORDT HIERBIJ VAN HARTE PERSOONLIJK UITGENODIGD DE FEESTELIJKE HEROPENING BIJ TE WONEN.

DE HEROPENING VINDT PLAATS OP ZONDAG 15 APRIL 2012 VAN DRIE TOT VIJF S’MIDDAGS.

Het Kerkraadse postkantoor is een van de meest markante gebouwen in het centrum. Het ligt op de hoofdstraat, op nummer 14-16, aan het begin van het voetgangersgebied. De bijnaam van het gebouw is “de zwitserse villa” -en dat is zo gek nog niet voor een gebouw met een stenen onder- en een houten bovenkant , een schuin dak met torentje en een buitenissige plattegrond.

Het Kerkraadse postkantoor stond sinds 2009 leeg. Centrum en voetgangergebied en de Kerkraadse burgers hadden daar last van. Het gaf een desolaat gevoel. Begin 2012 kreeg het publieke kunstproject Sjtub, dat de identiteit van de mensen van de oostelijke mijnstreek versterkt, de kans het gebouw in gebruik te nemen. Vanaf dat moment heeft Sjtub er aan gewerkt het postkantoor aan de Kerkraadse bevolking terug te geven,

Het Kerkraadse postkantoor wordt heropent als POST-.

Jo Janssen van Sjtub en Streekpower noemt POST- een cultureel buurthuis. Dat is niet slecht gezien. De officiele omschrijving is dat POST- een informele ruimte is voor kunst en cultuur, bedoeld voor de burgers van Kerkrade en Parkstad.

POST- gaat van start met drie aktiviteiten.

POST- herbergt het hoofdkwartier van Sjtub. Het projectatelier van de beeldend kunstenaar van Sjtub, Christine Munz is er ondergebracht, de Sjtubvergaderingen worden er gehouden, opslag en archief van het project vinden er een plaats. Iedereen die contact met Sjtub zoekt, kan er vanaf 15 april 2012 terecht.

POST- biedt plaats aan de Sjtubmanifestatie “Duizend Mijnmonumenten”. Wilt u voor uw vader, grootvader of oom, die op de mijn werkte, een klein, blijvend, persoonlijk monument oprichten, om hem te eren, of om aan hem te herinneren? Kom dan op woensdagmiddag naar POST- dan helpen de mensen van het Sjtubteam u om dat monument te realiseren.

POST- zal iedere vier weken een tentoonstelling van het werk van een kunstenaar (of kunstenaars) organiseren. De tentoonstelling kan door de week en op zondag overdag door iedereen gratis bezocht worden. Op zondagen tussen drie en vijf worden er rond de tentoonstelling gesprekken, lezingen of debatten gehouden.

De eerste tentoonstelling van POST- is “Het schilderen van Robert B. Kelp” . Zie voor meer informatie de bijlage bij deze mail. Vanaf 15 april is die tentoonstelling vier weken lang te zien. Zondag 29 april van drie tot vijf wordt er naar aanleiding van de tentoonstelling met de kunstenaar een openbaar gesprek gevoerd.

POST- zoekt vrijwilligers. De POST-GASTVROUWEN en GASTHEREN die er voor zorgen dat de POST- open is en dat de bezoekers zich op hun gemak voelen. De POST-CREW die helpt bij de inrichting van het gebouw en de tentoonstellingen. Heeft u tijd? Wilt u meehelpen het postkantoor aan de Kerkradenaren terug te geven? Vindt u het aantrekkelijk om met een enthousiaste groep mensen aan een uniek cultureel project mee te werken? Neem dan contact op met Emily Marr of Laura Selvi via mail: post-@sjtub.org, of kom persoonlijk langs bij POST-.

POST- zoekt sponsors, kunstverzamelaars en andere vrienden, die iets voor haar kunnen betekenen.

POST- staat figuurlijk en letterlijk open voor de culturele activiteiten van anderen. Wilt u een lezing of lezingenreeks organiseren? Een debat laten plaatsvinden? Heeft u een idee voor een tentoonstelling? Wilt u muziek ten gehore brengen? Een zelf gemaakte tekst of videoclip publiek maken en bespreken? Het ondernemerscafe de ruimte geven? Neem dan contact met ons op.

Het programma van de heropening van het Kerkraadse postkantoor als POST- op zondag 15 april van drie tot vijf zal uit drie delen bestaan.

Wethouder Peter Thomas zal kort na drie uur de officiele opening voor zijn rekening nemen.

Vervolgens is er de gelegenheid de tentoonstelling “het schilderen van Robert B. Kelp” te bekijken. Tenslotte zal de filosoof Frans Geraedts even voor vijf het programma afsluiten met een korte toespraak.

Wij verheugen ons er erg op u bij de opening te mogen verwelkomen.

Hoogachtend,

Het Sjtubteam, Het POST-team.

Contactgegevens

POST-

hoofdstraat16

6461CP kerkrade

Contact POST-:

mail: post-@sjtub.org

FB: https://nl-nl.facebook.com/POSTkerkrade

TWITTER: https://twitter.com/post_kerkrade

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.